Hvorfor var det behov for CDS?

Selv om personlige datamaskiner og digitale behandlingsverktøy brukes til å forfalske sedler i ulik grad fra land til land, har tekniske fremskritt gjort forfalskning av penger enklere enn tidligere. Selv om den generelle utbredelsen av forfalskninger fortsatt er forholdsvis liten, arbeider CBCDG både for å motarbeide bruk av digitalteknologi til forfalskning av penger og for å beskytte pengenes sikkerhet.