Защо е необходима системата СОФ?

Въпреки че употребата на персонални компютри и средства за цифрови изображения с цел фалшифициране на валута е различна в различните страни, развитието на технологиите прави фалшифицирането по-лесно от преди. Независимо от това, че общият брой фалшифицирана валута остава малък, групата ГЦБОФ работи в посока както за ограничаване употребата на цифрови технологии за фалшифициране на валута, така и за опазване на защитата на валутата.