Ktorí výrobcovia systém CDS zaviedli?

Systém CDS dobrovoľne zaviedli poprední výrobcovia hardvéru a softvéru, pretože si uvedomili škody, ktoré by falšované bankovky mohli spôsobiť ich zákazníkom i širokej verejnosti.