Which manufacturers have adopted Hvilke produsenter har tatt i bruk CDS?CDS?

Flere ledende maskinvare- og programvareprodusenter har frivillig tatt i bruk CDS fordi de er klar over hvor skadelig falsk valuta kan være for kundene og folk generelt.