Którzy producenci wdrożyli system CDS?

Wiodący producenci sprzętu i oprogramowania komputerowego dobrowolnie wdrożyli system CDS, zdając sobie sprawę ze szkód, jakie fałszywe pieniądze mogą wyrządzić ich klientom i ogółowi społeczeństwa.