Má systém CDS vplyv na funkčnosť osobných počítačov?

Používatelia u osobných počítačov vybavených systémom CDS nezaznamenajú žiadne zmeny vo výkone. Zástupcovia skupiny CBCDG spolupracujú s výrobcami hardvéru a softvéru v snahe zaistiť, aby bol vplyv systému CDS na ich výrobky nepostrehnuteľný.