Kas CDS takistab personaalarvutite ja tarkvara tõhusust ning tööd?

CDS ei põhjusta personaalarvutite töökindluses mingeid muutusi. CBCDG esindajad teevad koostööd riist- ja tarkvaratootjatega tagamaks, et kõnealuse tehnoloogia kasutamine ei avaldaks nende toodete töökindlusele märgatavat mõju.