Påverkas persondatorprodukternas effektivitet av CDS?

Konsumenterna kommer inte att märka någon skillnad i prestanda på de produkter som är utrustade med CDS. CBCDG:s representanter samarbetar med maskin- och programvarutillverkare för att se till att det inte blir någon märkbar effekt på deras produkter.