Čo je to CBCDG?

Pracovná skupina centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) je skupina 32 centrálnych bánk a orgánov oprávnených vydávať bankovky, ktorá vznikla na žiadosť guvernérov centrálnych bánk krajín skupiny G10. Jej úlohou je skúmať nové hrozby v oblasti falšovania bankoviek a navrhovať riešenia, ktoré môžu zavádzať príslušné emisné orgány.

CBCDG podporuje a zavádza technológie, ktoré bránia zneužívaniu digitálnych zariadení na falšovanie peňazí.

Jej 32 členských centrálnych bánk pochádza z týchto 31 krajín: Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko; členom skupiny je i Európska centrálna banka.

Guvenéri skupiny G10 zastupujú centrálne banky týchto 11 krajín: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.