Co to jest CBCDG?

CBCDG (ang. Central Bank Counterfeit Deterrence Group), czyli Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza, to grupa robocza utworzona na wniosek prezesów banków centralnych krajów G-10 przez 32 banki centralne i instytucje nadzorujące drukarnie banknotów. Misją Grupy jest analizowanie pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa banknotów i proponowanie rozwiązań, wdrażanych następnie przez organy emisyjne

Grupa promuje i rozpowszechnia techniki uniemożliwiające użycie sprzętu cyfrowego do fałszowania banknotów.

Należą do niej 32 banki centralne z następujących 31 krajów: Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Do CBCDG należy także Europejski Bank Centralny.

Prezesi banków centralnych krajów grupy G-10 reprezentują następujących 11 państw: Belgię, Francję, Holandię, Japonię, Kanadę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy.