Hva er CBCDG?

CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger) er en arbeidsgruppe bestående av 32 sentralbanker og myndigheter for seddeltrykking, opprettet på anmodning fra lederne i G10-sentralbankene. Formålet er å undersøke nye trusler når det gjelder sikkerhet for sedler, og foreslå løsninger som kan implementeres av utstedende myndigheter.

CBCDG støtter og utplasserer teknologi for å motarbeide bruk av digitalt utstyr til forfalskning av penger.

De 32 sentralbankene som er medlemmer, er fra følgende 31 land: Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Canada, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Japan, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, USA. Den europeiske sentralbanken er også medlem.

Sentralbanksjefene i G10 representerer sentralbankene i følgende 11 land: Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA.