Какво е групата ГЦБОФ (CBCDG)?

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ/CBCDG) е група от 32 централни банки и органи, отговорни за печатането на банкноти, сформирана по искане на управителите на централните банки от групата G10. Нейната мисия е да проучва общи нововъзникващи заплахи за сигурността на банкнотите и да предлага решения, които да бъдат прилагани от органите, които ги емитират.

Членуващите в групата 32 централни банки са от следните 31 страни: Австралия, Австрия, Белгия, България, Канада, Кипър, Чешката република, Естония, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Обединеното кралство, Съединените щати. Европейската централна банка също е член на групата.

Управителите от G10 представляват централните банки на следните 11 страни: Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерландия, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати.