kr
SEK
Svensk krona
Officiell bank eller ansvarig myndighet
Språk
svenska
Kontakt

Enheten för kontantförsörjning
Sveriges riksbank
103 37 Stockholm
Sverige

Fax: +46 8 787 0259

Allmän information om reproducering av sedlar
Reproducering i tryckta medier
Reproducering i elektroniska medier