Kontaktné informácie

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie týkajúce sa konkrétnej meny, obráťte sa na príslušnú banku alebo zodpovedný orgán. Kontaktné údaje nájdete pomocou odkazu na príslušnú menu na hlavnej stránke.

Všeobecné informácie získate na doleuvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese:

Tel.: +1 613 782 7947
E-mail: info@rulesforuse.org