Ochrana osobných údajov

Pracovná skupina centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) chráni vaše osobné údaje. S výnimkou dole uvedených prípadov, CBCDG nezaznamenáva, nepredáva, nevymieňa ani iným spôsobom neposkytuje, resp. nepoužíva údaje získané prostredníctvom tejto internetovej stránky. 

Údaje zaznamenávané a dočasne uchovávané pri návšteve tejto stránky

CBCDG nesleduje návštevníkov svojej internetovej stránky. Pri návšteve internetovej stránky CBCDG sa síce automaticky zaznamenávajú a dočasne uchovávajú údaje o vašom internetovom pripojení, ale je to len kvôli analýze spôsobu používania stránky a kvôli bežnej prevádzke systému. Ide o nasledujúce údaje:

  • dátum a čas vašej návštevy,
  • navštívené stránky,
  • typ používaného prehliadača (napríklad Internet Explorer) a operačného systému,
  • IP (Internet Protocol) adresa (IP adresa je číslo automaticky pridelené vášmu počítaču pri prehliadaní internetových stránok), z ktorej ste našu stránku navštívili – tento údaj sa nesnažíme spájať s identitou jednotlivých používateľov.

Údaje sú po ich spracovaní na štatistické účely zmazané. CBCDG na zabezpečenie svojich služieb používa jednorazové „cookies“. („Cookie“ je zápis v súbore, ktorý internetová stránka uloží na vašom pevnom disku a ktorý jej umožňuje sledovať, ako danú stránku využívate. Väčšinou sa tak deje bez vášho vedomia.) Po zavretí prehliadača alebo reštartovaní počítača sú súbory cookies zmazané.

Ďalšie prezeranie tejto stránky predstavuje súhlas s používaním cookies.

Ak v správe uvediete vaše meno a ďalšie údaje, CBCDG si tieto údaje ponechá za účelom vybavenia vašej žiadosti alebo otázky. Len v určitých prípadoch, ako napríklad v rámci plnenia súdneho príkazu, sa môže stať, že budeme zo zákona povinní tieto informácie poskytnúť.

Nezabudnite, že e-mail nie je dostatočne chránený pred neoprávnenými osobami a že obsah e-mailov posielaných z tejto stránky nie je šifrovaný.

Použitie vašich údajov

Vďaka údajom zaznamenávaným automaticky a údajom, ktoré nám prípadne poskytnete sami, môže CBCDG sledovať záujem o jednotlivé sekcie svojej internetovej stránky, ďalej ju zdokonaľovať a lepšie reagovať na potreby a otázky jej používateľov.

Akákoľvek pošta, či už elektronická alebo tradičná, ktorú CBCDG dostane, sa môže trvalo archivovať aj napriek tomu, že za normálnych okolností sa otázky, pripomienky a iná komunikácia trvalo nearchivujú.

Bezpečnosť internetovej stránky

Kvôli zaručeniu bezpečnosti a dostupnosti internetovej stránky pre všetkých jej používateľov CBCDG používa softvér na sledovanie vyťaženosti siete, pomocou ktorého je schopná identifikovať neoprávnené pokusy o zverejnenie, resp. zmenu informácií, alebo iné pokusy s cieľom spôsobiť škodu.

Externé odkazy

Táto internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. CBCDG nie je zodpovedná za úroveň ochrany osobných údajov alebo za obsah týchto stránok. 

Ako nás kontaktovať v súvislosti s touto stránkou

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spôsobu používania vašich údajov na tejto stránke alebo ohľadom zásad CBCDG pri ochrane osobných údajov a spracovaní informácií, môžete nám do CBCDG poslať e-mail.