Co znamená CBCDG?

CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group) je skupina 32 centrálních bank a orgánů odpovědných za emisi bankovek, která byla ustavena na žádost guvernérů centrálních bank zemí skupiny G10. Její úlohou je zkoumat nová rizika padělání bankovek a navrhovat řešení, která mohou orgány odpovědné za emisi bankovek zavádět.

CBCDG podporuje a prosazuje technologie, které zabraňují zneužívání digitálních zařízení k padělání peněz.

Členy CBCDG je 32 centrálních bank z těchto 31 zemí: z Austrálie, Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Japonska, Kanady, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojených států, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. Dalším členem je Evropská centrální banka.

Guvernéři skupiny G10 zastupují centrální banky těchto 11 států: Belgie, Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa, Nizozemska, Spojených států, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.