Má CDS vliv na funkčnost osobních počítačů?

Spotřebitelé nezaznamenají žádný rozdíl ve výkonu nebo funkčnosti osobních počítačů, které jsou vybaveny systémem CDS. Zástupci skupiny CBCDG spolupracují s výrobci hardwaru a softwaru s cílem zajistit, aby systém CDS neměl na funkčnost informačních technologií znatelný vliv.