Millised tootjad on võtnud kasutusele CDSi?

CDSi on vabatahtlikult kasutusele võtnud juhtivad riist- ja tarkvaratootjad, arvestades kahju, mida võltsitud raha võib klientidele ja üldsusele tekitada.