Miksi CDS on tarpeen?

Tietokoneiden ja kuvankäsittelyohjelmien käyttö setelien väärentämisessä vaihtelee maasta toiseen, mutta tekniikan kehittyessä väärentäminen helpottuu. Kaiken kaikkiaan väärennettyä rahaa on edelleen liikkeessä vähän, mutta CBCDG työskentelee sekä torjuakseen digitaalisen tekniikan käyttöä väärentämisen apuna että suojellakseen setelien turvallisuutta.