Kas yra CBCDG?

Centrinių bankų banknotų padirbinėjimo prevencijos grupė (angl. Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG) – 32 centrinius bankus ir banknotus spausdinančias institucijas apimanti grupė, sukurta G10 centrinių bankų valdytojų prašymu. Jos misija – nagrinėti bendrus banknotų saugumui kylančius pavojus ir siūlyti atitinkamus sprendimus banknotus leidžiančioms institucijoms.

CBCDG remia ir naudoja technologijas, kuriomis užkertamas kelias naudoti skaitmeninę įrangą valiutai padirbinėti.

CBCDG nariai yra 32 centriniai bankai iš 31 šalies: Airijos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Kipro, Lenkijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos ir Vokietijos. Europos Centrinis Bankas taip pat yra CBCDG narys.

G10 valdytojai atstovauja šių 11 šalių centriniams bankams: Belgijos, Italijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Nyderlandų, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos.