PLN
Złoty polski
Nazwa banku lub właściwego organu

Narodowy Bank Polski

Kraje
Polska
Języki
polski
Kontakt

Narodowy Bank Polski
Departament Emisyjno-Skarbcowy
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Polska

E-mail: sekretariat.des@nbp.pl

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP są banknoty i monety.

Narodowy Bank Polski emituje trzy rodzaje monet. Pierwszy rodzaj to monety powszechnego obiegu produkowane w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał. Do tej grupy należą również obiegowe monety okolicznościowe o nominale 2 zł, wykonane ze stopu Nordic Gold, emitowane przez NBP w latach 1995-2014 oraz monety okolicznościowe o nominale 5 zł w standardzie obiegowym emitowane od 2014 roku. 

Druga grupa to złote i srebrne monety kolekcjonerskie, produkowane w niskich nakładach, przeznaczone głównie dla krajowych i zagranicznych numizmatyków. 

Trzecia grupa to monety uncjowe. Narodowy Bank Polski emituje ponadto od 2006 r. banknoty  kolekcjonerskie

Reprodukcja drukiem

Narodowy Bank Polski opracował zbiór rekomendacji dotyczących wykorzystania wizerunków znaków pieniężnych emitowanych przez NBP, publikując  „Dobre praktyki w zakresie reprodukcji banknotów i monet Wykorzystanie wizerunków | NBP