Centrálne banky a počítačový priemysel spoločne v boji proti falšovaniu peňazí

9 marec 2004
Banka pre medzinárodné zúčtovanie (s aktualizovanými údajmi)

V máji 2000 guvernéri centrálnych bánk krajín skupiny G10 poverili skupinu centrálnych bánk vývojom systému na prevenciu počítačového falšovania bankoviek s cieľom zareagovať na hrozbu čoraz rozsiahlejšieho zneužívania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu pri falšovaní bankoviek. Na svojom zasadaní v marci 2004 boli guvernéri informovaní o výraznom pokroku, ktorý sa v tejto oblasti podarilo dosiahnuť.

Skupina CBCDG dokončila vývoj systému na potláčanie falšovania bankoviek (CDS), ktorý využíva technológie znemožňujúce snímanie či reprodukovanie chránených bankoviek pomocou osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu.

Viacero popredných výrobcov počítačového hardvéru a softvéru uznalo potrebu chrániť svojich zákazníkov a širokú verejnosť pred škodami, ktoré im môže šírenie falošných peňazí spôsobiť, a systém dobrovoľne zaviedli. Technológia nedokáže sledovať používanie osobného počítača či nástroja na digitálne spracovanie obrazu a používatelia nepostrehnú žiadne zmeny vo výkone alebo funkčnosti produktov, ktoré sú touto technológiou vybavené.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.rulesforuse.org, ktorá obsahuje odkazy na nariadenia upravujúce reprodukciu bankoviek v jednotlivých krajinách. V krajinách, kde nová technológia obmedzuje možnosť používateľa reprodukovať obrazové predlohy bankoviek, poskytuje obrazové predlohy určené na reprodukciu príslušná centrálna banka (alebo zodpovedný orgán) na základe vlastných podmienok. Stránka obsahuje aj informácie o tom, ako a kde je možné získať obrazové predlohy bankoviek v jednotlivých krajinách (ak sú k dispozícii).

Čo je to CBCDG?

Úlohou CBCDG je skúmať nové hrozby v oblasti ochrany bankoviek a navrhovať riešenia, ktoré môžu zavádzať príslušné emisné orgány. Skratkou CBCDG sa označuje pracovná skupina veľkého počtu centrálnych bánk a orgánov vydávajúcich bankovky.