CBCDG nədir?

Mərkəzi Bankın Saxtakarlıqdan Müdafiə Qrupu (CBCDG) - 32 mərkəzi bank və banknot istehsalı ilə məşğul olan idarələrdən ibarət və G10 ölkələrin mərkəzi bankları tərəfindən təsis edilmiş iş qrupudur. Onun əsas məqsədi banknotların təhlükəsizliyinə olan eyni xətərləri öyrənib emissiya ilə məşğul olan orqanlara müvafiq tövsiyyələri verməkdir.

CBCDG rəqəmsal avadanlıq vasitəsilə saxta pul kəsilməsinə imkan verməyən texnologiyaların istehsalını maliyyələşdirir və yayır.

Iş qrupuna daxil olan 32 mərkəzi banklar aşağıdakı 31 ölkədəndir: Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Avstriya, Belçika, Birləşmiş Krallıq, Bolqarıstan, Kanada, Kipr, Çex Respublikası, Estoniya, Danimarka, Hollandiya, Finlyandiya, Fransa, Irlandiya, Ispaniya, Isveç, Isveçrə, Italiya, Yunanıstan, Yaponiya, Lüksemburq, Macarıstan, Malta, Norvec, Polşa, Portuqaliya, Slovakiya, Sloveniya, Türkiyə. Avropa Mərkəzi Bankı da qurumun üzvüdür.

Inkişaf etmiş G10 ölkələrin mərkəzi banklarının rəhbərləri aşağıdakı 11 ölkələri təmsil edirlər: Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Belçika, Birləşmiş Krallıq, Hollandiya, Fransa, Italiya, Isveç, Isveçrə, Kanada, Yaponiya.