Proč je systém CDS potřeba?

Využívání osobních počítačů a zařízení na digitální zpracování obrazu k padělání peněz se sice v jednotlivých zemích liší, avšak celkově je v důsledku technického pokroku padělání v současnosti snazší než dříve. I když objem padělků zůstává obecně na nízké úrovni, snaží se skupina CBCDG zamezit zneužívání digitálních technologií k padělání peněz a usiluje o dobré zabezpečení měny.