Ochrana osobních údajů

Skupina centrálních bank pověřená bojem proti padělání (CBCDG – Central Bank Counterfeit Deterrence Group) se zavázala zajišťovat ochranu vašich osobních údajů. CBCDG neshromažďuje, neprodává, nevyměňuje či jinak nezveřejňuje ani nepoužívá údaje získané pomocí této internetové stránky, s výjimkou případů popsaných níže.

Údaje, které shromažďujeme a dočasně uchováváme, když navštívíte naši internetovou stránku

Skupina CBCDG návštěvníky naší internetové stránky nesleduje. Když navštívíte naši internetovou stránku, skupina CBCDG automaticky shromažďuje a dočasně uchovává údaje o vašem internetovém připojení, ale pouze k tomu, aby analyzovala celkový trend užívání a prováděla každodenní údržbu systému. Údaje zahrnují:

  • datum a čas, kdy jste na stránku vstoupili,
  • stránky, které jste navštívili,
  • typ prohlížeče (například Internet Explorer) a operační systém, který jste pro vstup na stránku použili,
  • IP (Internet Protocol) adresu (tuto adresu tvoří číslo, které je automaticky přiděleno vašemu počítači pokaždé, když surfujete na internetu), ze které jste na naši stránku vstoupili. Tuto informaci se však nesnažíme přiřadit k totožnosti jednotlivých uživatelů.

Jakmile proběhne analýza výše zmíněných údajů pro statistické účely, dojde k jejich vymazání. Skupina CBCDG používá k zajištění svých služeb jednorázové cookies. (Cookie je záznam, který umístí internetová stránka do souboru na váš hard disk a který jí umožní sledovat, jak stránku užíváte, obvykle aniž byste o tom věděli.) Cookie se po uzavření prohlížeče nebo restartování počítače vymaže.

Dalším prohlížením těchto internetových stránek souhlasíte s používáním cookies.

Pokud sdělíte své jméno a další údaje, CBCDG je uchová, aby mohla vaši žádost či dotaz zpracovat. Za určitých okolností, například v případě žádosti na základě soudního příkazu, může zákon vyžadovat, abychom zveřejnili údaje, které jste nám poskytli. 

Upozorňujeme, že e-mail není nutně chráněný proti zachycení a že charakteristiky e-mailu na této internetové stránce nejsou kódovány.

Jakým způsobem údaje používáme

Skupina CBCDG používá údaje (shromážděné automaticky i dodatečné údaje, které poskytnete), aby vyhodnotila zájem o konkrétní internetové stránky, vylepšila je, a reagovala tak na potřeby a dotazy uživatelů.

Ačkoli otázky, komentáře a jinou korespondenci, kterou obdržíme, zpravidla jako stálý záznam neuchováváme, nelze zaručit, že se jakákoli doručená pošta – elektronická či na papíře – nestane součástí stálých záznamů skupiny CBCDG.

Zabezpečení internetových stránek

Z důvodu zabezpečení naší internetové stránky a k zajištění její dostupnosti všem uživatelům používá skupina CBCDG software ke sledování provozu na síti, aby identifikovala neoprávněné pokusy umístit nebo změnit informace či jinak způsobit škodu.

Odkazy na jiné stránky

Tato stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Skupina CBCDG neodpovídá za ochranu osobních údajů na takových internetových stránkách ani za jejich obsah.

Kontaktní údaje v souvislosti s internetovými stránkami

Máte-li dotaz týkající se způsobu použití vašich údajů v souvislosti s touto internetovou stránkou nebo zásad ochrany osobních údajů a postupů skupiny CBCDG v oblasti zpracovávání údajů, můžete CBCDG kontaktovat prostřednictvím e-mailu.