Επηρεάζει το CDS την αποτελεσματική λειτουργία προϊόντων Η/Υ;

Οι καταναλωτές δεν θα παρατηρήσουν καμία διαφορά στην απόδοση των προϊόντων Η/Υ που είναι εξοπλισμένα με το CDS. Οι εκπρόσωποι της CBCDG συνεργάζονται με εταιρείες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, ώστε να διασφαλίζουν ότι το CDS δεν επηρεάζει αισθητά την απόδοση των προϊόντων τους.