Ποιοι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει το CDS;

Οι σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού έχουν υιοθετήσει εθελοντικά το CDS, αναγνωρίζοντας πόσο επιζήμια μπορεί να αποβεί η κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων για τους πελάτες τους και για το ευρύ κοινό.