Andmekaitse põhimõtted

Keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG) kohustub tagama isikuandmete puutumatuse. CBCDG ei tegele käesoleva veebilehe kaudu saadud teabe kogumise, müümise, vahetamise ega muul viisil avaldamisega; seda kasutatakse üksnes allpool kirjeldatud viisil.

Veebilehe kasutajaid käsitlev teave, mida kogutakse ja ajutiselt salvestatakse

CBCDG ei jälgi oma kodulehe kasutajaid. Ajutiseks salvestamiseks kogutakse automaatselt teavet külastajate Interneti-ühenduse kohta, kuid selle eesmärk on üksnes analüüsida üldisi kasutusharjumusi ning süsteemi korrapäraselt hooldada. Kogutav teave hõlmab järgmist:

  • külastuse kuupäev ja kellaaeg;
  • külastatavad leheküljed;
  • kasutatav brauseriliik (nt Internet Explorer) ja operatsioonisüsteem;
  • IP-aadress (Internetis liikuvale arvutile automaatselt määratav numbriline kood), mille kaudu kodulehte külastatakse. Seda teavet ei püüta seostada konkreetsete kasutajatega.

Pärast andmete statistilist analüüsimist kõnealune teave kustutatakse. CBCDG veebilehel kasutatakse teenuste tagamiseks ühekordseid küpsiseid. (Küpsisteks nimetatakse tekstifaile, mille server salvestab kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldavad üldjuhul kasutaja teadmata jälgida tema liikumist veebilehel.) Küpsisefailid kustutatakse brauseri sulgemisel või arvuti taaskäivitamisel.

Kui kasutaja avaldab oma nime või muud teavet, säilitab CBCDG neid kasutaja taotluse või päringu töötlemiseks. Erandjuhtudel, näiteks kohtuotsusel põhineva taotluse korral, võib CBCDG-l olla seaduslik kohustus esitatud teave avaldada.

Palume arvestada, et elektronkirjad ei ole kaitstud jälgimise eest ning käesoleva veebilehe elektronposti funktsioon ei ole krüpteeritud.

Teabe kasutamine

CBCDG kasutab automaatselt kogutavat teavet ja kasutajatelt saadavat lisateavet selleks, et mõõta konkreetsetele veebilehtedele esitatavate päringute mahtu, parandada veebilehtede kvaliteeti ning rahuldada tõhusamalt kasutajate vajadusi ja vastata päringutele.

Ehkki üldjuhul ei säilita CBCDG talle esitatud küsimusi, märkusi ja muud teavet alaliselt, palume arvestada, et vajadusel võidakse mis tahes elektron- või paberkiri lisada CBCDG dokumentide püsiregistrisse.

Veebilehe turvalisus

Veebilehe turvalisuse ja üldise ligipääsetavuse tagamiseks kasutab CBCDG võrguliikluse jälgimise tarkvaraprogramme, et tuvastada volitamata isikute püüdlusi andmete üleslaadimiseks või muutmiseks või muul viisil kahju tekitamiseks.

Välislingid

Käesoleval veebilehel on lingid teistele Interneti-saitidele. CBCDG ei vastuta nende sisu ega andmekaitse põhimõtete eest.

Täpsem teave meie kodulehe kohta

Kui soovite täpsemat teavet oma andmete rakendamise kohta käesoleva veebilehe kasutamisel või CBCDG andmekaitse põhimõtete ja teavitustavade kohta, palun saatke elektronkiri CBCDGle.