Miks CDS loodi?

Kuigi personaalarvutite ja digitaaltehnoloogia kasutamine pangatähtede võltsimisel on riigiti erinev, muudab tehnoloogia areng võltsimise lihtsamaks kui varem. Ehkki üldine võltsimise tase on endiselt madal, töötab CBCDG selle heaks, et ennetada digitaaltehnoloogia kasutamist võltsimisel ja kaitsta raha turvalisust.