Podatci za kontakt

Molimo da se za upite koji se odnose na određenu valutu poslužite podatcima za kontakt pod naslovom »Nadležna banka ili odjel« za dotičnu valutu. Do tih podataka možete doći preko početne stranice ovih mrežnih stranica.

Ako imate opće upite, molimo da se obratite na sljedeći broj telefona ili e-adresu:

Tel.: +1 613 782 7947
E-adresa: info@rulesforuse.org