Bude používanie technológií na prevenciu falšovania v osobných počítačoch uzákonené?

Viaceré krajiny zvažujú prijatie zákonov, zvýhodnení v obstarávacom konaní a dovozných obmedzení. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, obráťte sa na zákonodarné orgány jednotlivých krajín.