Предвижда ли се правно регламентиране на употребата на техники за ограничаване на фалшифицирането при персоналните компютърни продукти?

Редица страни обмислят законодателни инициативи, въвеждането на предимства при възлагане на обществени поръчки и ограничения върху вноса. За повече подробности е необходимо да се консултирате със законодателните органи на различните страни.