Personal kompyuterlərdə saxta pul kəsilməsinə qarşı texnologiyaların tətbiq olunması qanuniləşdiriləcəkmi?

Bir sıra ölkələrdə müvafiq qanunlar, alınma üçün tövsiyyələr və idxal üçün məhdudlaşmalar müzakirə olunur. Əlavə məlumat əldə etmək üçün müvafiq ölkələrin qanunverici orqanları ilə məsləhətləşmək lazımdır.