Kommer det att lagstiftas om användning av teknik för bekämpning av förfalskning i persondatorprodukter?

Ett antal länder överväger lagstiftning, upphandlingspreferenser och importrestriktioner. De lagstiftande organen i de olika länderna ska konsulteras för ytterligare information.