Kas võltsimisvastase tehnoloogia kasutamist personaalarvutites reguleeritakse õigusaktidega?

Mitmed riigid kaaluvad asjakohaste õigusaktide vastuvõtmist ning hanke-eelistuste ja impordipiirangute kinnitamist. Täpsemat teavet saab vastava riigi seadusandlikelt organitelt.