Kişisel bilgisayar ürünlerinde sahte para üretimi karşıtı teknolojilerin kullanılması için yasalar çıkacak mı?

Birçok ülkede ilgili kanunların, tedarik tercihlerinin ve ithalat kısıtlamalarının yürürlüğe konulması görüşülmektedir. Daha fazla bilgi için ilgili ülkenin yasama organlarına danışınız.