Môžu úrady pomocou systému CDS zasahovať do súkromia spotrebiteľov?

Nie. Systém CDS bol vyvinutý výlučne nato, aby bránil používaniu osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu na neoprávnenú reprodukciu bankoviek. Systém CDS nie je schopný sledovať spôsob používania osobných počítačov a zariadení na digitálne spracovanie obrazu. Nezávislé testy potvrdili, že CDS nijakým spôsobom do súkromia nezasahuje.