Zakaj potrebujemo CDS?

Med državami sicer obstajajo precejšnje razlike v uporabi računalniške tehnologije pri ponarejanju bankovcev, vendar je tehnološki napredek ponarejanje bistveno olajšal. Čeprav splošni obseg ponarejanja ostaja skromen, se je skupina CBCDG odločila, da varnost denarja zaščiti z ukrepi, ki otežujejo uporabo digitalne tehnologije pri ponarejanju.