Vilka tillverkare har infört CDS?

Ledande tillverkare av maskin- och programvara för persondatorer har frivilligt antagit CDS eftersom de inser vilken skada falska pengar kan förorsaka deras kunder och allmänheten.