Əlaqə üçün məlumat:

Valyutalardan biri haqqında məlumat əldə etmək üçün «Rəsmi bank və ya şöbə» fəsilində yerləşən əlaqə məlumatından istifadə edin. Bu məlumata istinadlari veb-saytımızın baş səhifəsində tapmaq olur.

Ümumi suallara cavab almaq üçün aşağıdakı əlaqə məlumatından istifadə edin:

Tel: +1 613 782 7947
E-mail: info@rulesforuse.org