CDS sistemi nə üçün lazımdır?

Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə saxta pul kəsilməsində personal kompyuter və rəqəmsal surət çıxaran avadanlıqdan istifadə edilməsi fərqlənir, yeni texnologiyalar saxta pul kəsilməsini daha asan bir prosesə çevirmişdir. Ümumiyyətlə saxta pulun miqdarı azdır, lakin CBCDG həm saxta pul kəsilməsində rəqəmsal texnolociyaların tətbiq olunmasının qarşısını almaq həm də kağız pulların daha müdafiə etmək sahələrində çalışır.