Hvad er CBCDG?

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) er et samarbejde mellem 32 centralbanker og seddeltrykkerier, som er blevet til på foranledning af centralbankcheferne i G10-gruppen. CBCDGs opgave er at undersøge nye trusler, når det gælder sikkerhed for pengesedler, og at fremlægge forslag, der kan gennemføres af de udstedende myndigheder.

CBCDG støtter og anvender teknologier, der gør det vanskeligt at bruge digitalt udstyr til at forfalske penge.

De 32 deltagende centralbanker repræsenterer 31 lande: Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. Den Europæiske Centralbank deltager også.

Centralbankcheferne i G10-gruppen repræsenterer følgende 11 lande: Belgien, Canada, Frankrig, Holland, Italien, Japan, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA.