Πολιτική απορρήτου

H Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG) δεσμεύεται για τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων. Η CBCDG δεν συλλέγει, πωλεί, ανταλλάσσει ούτε δημοσιοποιεί ή χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο τις πληροφορίες που αποκτά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, παρά μόνο όπως περιγράφεται ακολούθως: 

Πληροφορίες που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε προσωρινά όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο

Η CBCDG δεν εντοπίζει τα ίχνη των επισκεπτών του δικτυακού μας τόπου. Η CBCDG αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει προσωρινά πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή σας σύνδεση κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο. Μοναδικός της σκοπός είναι η ανάλυση των γενικών προτύπων χρήσης και η εκτέλεση των τυπικών διαδικασιών συντήρησης του συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

  • την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο,
  • τις σελίδες που επισκεφθήκατε,
  • τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (για παράδειγμα Internet Explorer) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο,
  • τη διεύθυνση IP (η διεύθυνση IP -Internet Protocol- είναι ένας αριθμός που δίδεται αυτομάτως στον υπολογιστή σας κάθε φορά που περιηγείστε στο Διαδίκτυο), μέσω της οποίας έγινε η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο – δεν επιχειρούμε να συνδέσουμε αυτές τις πληροφορίες με την ταυτότητα των μεμονωμένων χρηστών.

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση αυτών των πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες διαγράφονται. Η CBCDG χρησιμοποιεί «cookies» για μία περίοδο περιήγησης προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες της . (Το cookie, ένα μικρό αρχείο που αποστέλλεται από κάποιο δικτυακό τόπο και αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο, επιτρέπει την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον εν λόγω τόπο, συνήθως εν αγνοία σας.) Το cookie διαγράφεται αμέσως μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ή επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο, συμφωνείτε στη χρήση cookies.

Αν αναφέρετε το όνομά σας και άλλα στοιχεία, η CBCDG θα τα διατηρήσει προκειμένου να επεξεργαστεί το αίτημα ή το ερώτημά σας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως αιτήματα που διαβιβάζονται κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου να κοινοποιήσουμε τις υποβαλλόμενες πληροφορίες. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το e-mail δεν είναι απαραιτήτως ασφαλές έναντι υποκλοπών και ότι τα χαρακτηριστικά του προγράμματος e-mail του παρόντος δικτυακού τόπου δεν είναι κρυπτογραφημένα.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Η CBCDG χρησιμοποιεί τις πληροφορίες – τόσο τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτομάτως όσο και τις πληροφορίες που τυχόν μας αποστέλλετε – με σκοπό να καταγράψει τον αριθμό αιτήσεων για συγκεκριμένες σελίδες, να βελτιώσει τον δικτυακό τόπο και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών. 

Μολονότι οι ερωτήσεις, τα σχόλια και άλλες παρατηρήσεις που λαμβάνουμε κατά κανόνα δεν καταχωρούνται στο μόνιμο αρχείο μας, πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε αλληλογραφία, ηλεκτρονική ή έντυπη, είναι δυνατόν να καταχωρηθεί στο μόνιμο αρχείο της CBCDG.

Δικτυακή ασφάλεια

Προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού μας τόπου σε όλους τους χρήστες, η CBCDG χρησιμοποιεί λογισμικό για την παρακολούθηση της δικτυακής κυκλοφορίας και τον εντοπισμό αθέμιτων προσπαθειών φόρτωσης ή μεταβολής πληροφοριών ή πρόκλησης οποιασδήποτε άλλης βλάβης.

Εξωτερικές συνδέσεις

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η CBCDG δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών. 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο

Αν έχετε κάποια ερώτηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα από τον παρόντα δικτυακό τόπο ή όσον αφορά την πολιτική απορρήτου και τις πρακτικές πληροφόρησης της CBCDG, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη CBCDG.