Γιατί είναι αναγκαίο το CDS;

Αν και η έκταση της χρήσης Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων διαφέρει από χώρα σε χώρα, η τεχνολογική πρόοδος καθιστά ευκολότερη την παραχάραξη από ό,τι στο παρελθόν. Μολονότι, συνολικά, το επίπεδο της παραχάραξης παραμένει χαμηλό, η CBCDG αποσκοπεί στην αποτροπή της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων και στην προστασία της ασφάλειας των τραπεζογραμματίων.