Centriniai bankai ir IT pramonė vienija jėgas kovai su banknotų padirbinėjimu

9 Kovas 2004
Tarptautinių atsiskaitymų bankas (atnaujinta)

Reaguodami į vis platesnio asmeninių kompiuterių ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimo keliamą grėsmę, G10 centrinių bankų valdytojai įgaliojo centrinių bankų grupę sukurti sistemą, kuria būtų užkertamas kelias banknotų padirbinėjimui asmeniniais kompiuteriais. 2004 m. kovo mėn. vykusiame susirinkime valdytojai atkreipė dėmesį į šioje srityje padarytą didelę pažangą.

Centrinių bankų banknotų padirbinėjimo prevencijos grupė (CBCDG) sukūrė banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (CDS). Dėl šią sistemą sudarančių apsaugos nuo padirbinėjimo technologijų asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonėmis negalima užfiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų.

Keletas pagrindinių kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos gamintojų savanoriškai įdiegė šią sistemą, pripažindami, kad dėl padirbtos valiutos jų klientai ir plačioji visuomenė gali patirti žalos. Ši technologija nėra pritaikyta sekti asmeninių kompiuterių ar skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimo, o vartotojai nepastebės jokio produktų, kuriuose įdiegta ši technologija, veikimo ar efektyvumo pasikeitimo.

Daugiau informacijos pateikta interneto svetainėje www.rulesforuse.org. Joje taip pat yra nuorodų į įvairių šalių teisės aktus, reglamentuojančius banknotų atgaminimą. Šalyse, kur pritaikius naująją technologiją vartotojo galimybė kopijuoti banknotų atvaizdus ribojama, centrinis bankas (ar atitinkama institucija) sudarys sąlygas atgaminti banknotų atvaizdus laikantis nustatytų reikalavimų. Šioje interneto svetainėje vartotojai ras informacijos apie atitinkamose šalyse galiojančią tvarką ir banknotų atvaizdų šaltinius.

Kas yra CBCDG?

CBCDG misija – nagrinėti banknotų saugumui kylančius pavojus ir siūlyti atitinkamus sprendimus banknotus leidžiančioms institucijoms. CBCDG yra daug centrinių bankų ir banknotus spausdinančių institucijų apimanti darbo grupė.