O CBCDG

Pracovná skupina centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) je skupina 35 centrálnych bánk a orgánov oprávnených vydávať bankovky, ktorá vznikla na žiadosť guvernérov centrálnych bánk krajín skupiny G10. Jej úlohou je skúmať nové hrozby v oblasti falšovania bankoviek a navrhovať riešenia, ktoré môžu zavádzať príslušné emisné orgány.

CBCDG podporuje a zavádza technológie, ktoré bránia zneužívaniu digitálnych zariadení na falšovanie peňazí.

Jej 35 členských centrálnych bánk pochádza z týchto 34 krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké; členom skupiny je i Európska centrálna banka.

Guvenéri skupiny G10 zastupujú centrálne banky týchto 11 krajín: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.