Bankovky a prevencia ich falšovania

V každej krajine platia právne obmedzenia reprodukcie obrazových predlôh bankoviek. Falšovanie meny je trestný čin a napriek tomu, že tieto obmedzenia sa z krajiny na krajinu líšia, v niektorých krajinách je akákoľvek reprodukcia obrazových predlôh bankoviek – dokonca aj na umelecké alebo reklamné účely – prísne zakázaná. Aj v krajinách, ktoré používanie obrazových predlôh bankoviek v obmedzenej miere povoľujú, však platia konkrétne pravidlá a požiadavky. Na tejto internetovej stránke získate informácie o reprodukovaní obrazových predlôh bankoviek a odkazy na stránky venované jednotlivým krajinám, kde nájdete presnejšie údaje.

Aj keď celkové ekonomické straty spoločnosti v dôsledku falšovania peňazí sú spravidla obmedzené, najväčšiu škodu utrpia jednotlivci a podniky, pretože hodnotu prijatých falzifikátov im nik nenahradí. Falzifikáty môžu naštrbiť i dôveru v platobný systém, pretože verejnosť si prestáva byť istá pri prijímaní hotovosti v rámci transakcií.

Za túto internetovú stránku zodpovedá skupina CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – pracovná skupina na úrovni centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí). Skupina CBCDG vyvinula systém na prevenciu falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý má brániť zneužívaniu osobných počítačov a zariadení alebo softvéru na digitálne spracovanie obrazu na falšovanie bankoviek. Systém CDS, ktorý dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru, znemožňuje snímanie a reprodukciu chránených bankoviek pomocou osobných počítačov a nástrojov na spracovanie obrazu. Táto technológia však nedokáže sledovať spôsob používania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu.

Ak hľadáte informácie o konkrétnej krajine, resp. konkrétnu obrazovú predlohu bankovky, ktorú chcete použiť, kliknite na príslušnú oblasť na mape, alebo si oblasť, krajinu alebo menu vyberte z uvedeného zoznamu.