Bancnotele şi descurajarea contrafacerii

Fiecare ţară impune restricţii juridice în ceea ce priveşte reproducerea imaginilor bancnotelor. Falsificarea de monedă este o infracţiune şi, deşi restricţiile variază de la o ţară la alta, în anumite ţări, orice reproducere a imaginilor bancnotelor, inclusiv în scopuri artistice sau publicitare, este strict interzisă. Chiar şi în ţările care permit o utilizare limitată a imaginilor bancnotelor, există norme şi cerinţe specifice. Acest website oferă informaţii privind reproducerea imaginilor bancnotelor şi linkuri către website-uri naţionale care conţin informaţii suplimentare.

Dacă pierderile economice aduse societăţii prin falsificarea de monedă sunt, în general, limitate, victimele principale ale fenomenului sunt persoanele şi societăţile comerciale, deoarece cei care acceptă bancnote false nu sunt despăgubiţi. De asemenea, falsificarea de monedă poate submina încrederea în sistemul de plăţi, publicul ezitând să accepte numerar în cadrul tranzacţiilor.

Acest website este gestionat de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) – Grupul de descurajare a falsificării. CBCDG a conceput un sistem de prevenire a falsificării, care are rolul de a descuraja folosirea calculatoarelor personale, a echipamentelor şi a programelor informatice de prelucrare a imaginilor digitale în scopul contrafacerii. Sistemul de descurajare a falsificării a fost adoptat voluntar de producătorii de hardware şi software şi împiedică preluarea sau reproducerea imaginii unei bancnote protejate cu ajutorul calculatoarelor personale şi al instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale. Această tehnologie nu permite urmărirea folosirii unui calculator personal sau a instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale.

Pentru informaţii specifice privind o anumită ţară sau imaginea unei bancnote pe care doriţi să o utilizaţi, faceţi clic pe regiunea respectivă de pe hartă sau selectaţi din listă ţara sau moneda care vă interesează.