Banknotes un banknošu viltošanas novēršana

Katrā valstī pastāv juridiskie ierobežojumi attiecībā uz banknošu reproducēšanu. Naudas viltošana ir noziegums un, lai gan dažādās valstīs ierobežojumi atšķiras, ir valstis, kurās jebkāda banknošu reproducēšana – pat mākslinieciskos vai reklāmas nolūkos – ir stingri aizliegta. Pat tajās valstīs, kur ierobežotos gadījumos drīkst izmantot banknošu attēlus, pastāv īpaši noteikumi un prasības. Šajā interneta vietnē pieejama informācija par banknošu attēlu reproducēšanu un saites uz attiecīgajām interneta vietnēm sīkākai informācijai.

Lai gan kopējie ekonomiskie zaudējumi, ko sabiedrībai nodara naudas viltošana, parasti ir ierobežoti, par tās upuriem, kas cieš vislielāko ļaunumu, kļūst atsevišķas personas un uzņēmumi, jo tie, kas pieņēmuši viltotas banknotes, nesaņem nekādu kompensāciju. Turklāt naudas viltojumi var mazināt uzticību maksājumu sistēmai un radīt sabiedrībā nedrošību attiecībā uz skaidras naudas saņemšanu darījumos.

Centrālo banku viltošanas novēršanas grupa (CBCDG) ir atbildīga par šo interneta vietni. CBCDG ir izveidojusi Viltošanas novēršanas sistēmu (CDS), kuras mērķis ir novērst personālo datoru, digitālo attēlu apstrādes iekārtu un programmatūras izmantošanu banknošu viltošanā. CDS, ko brīvprātīgi pieņēmuši datortehnikas un programmatūras ražotāji, neļauj izmantot personālos datorus un digitālo attēlu apstrādes līdzekļus, lai iegūtu vai reproducētu aizsargātu banknošu attēlus. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību nav iespējams izsekot personālā datora vai digitālo attēlu apstrādes līdzekļa lietošanu.

Lai iegūtu informāciju par konkrētu valsti vai banknotes attēlu, kuru vēlaties izmantot, uzklikšķiniet uz atbilstošā reģiona kartē jeb sarakstā izvēlieties reģionu, valsti vai valūtu.