Τραπεζογραμμάτια και αποτροπή της παραχάραξης

 
 
Σε κάθε χώρα η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων διέπεται από περιορισμούς νομικής φύσεως. Η παραχάραξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και, παρ' όλο που οι περιορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων – έστω και για καλλιτεχνικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ακόμη και σε χώρες όπου επιτρέπεται η περιορισμένη χρήση εικόνων τραπεζογραμματίων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτήσεις. Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων, καθώς και συνδέσεις σε εθνικούς δικτυακούς τόπους για περαιτέρω καθοδήγηση.

Αν και οι συνολικές οικονομικές απώλειες που η παραχάραξη συνεπάγεται για την κοινωνία είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένες, αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, καθώς δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για όσους δέχονται πλαστά τραπεζογραμμάτια. Τα πλαστά χρήματα μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα πληρωμών, δημιουργώντας αβεβαιότητα στο κοινό όσον αφορά την αποδοχή μετρητών στις συναλλαγές.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτού του δικτυακού τόπου είναι η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group -CBCDG). Η CBCDG έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), για την αποτροπή της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), εξοπλισμού ψηφιακής απεικόνισης και λογισμικού για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων. Το CDS έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από εταιρίες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού και αποτρέπει τη χρήση Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων. Το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα εντοπισμού Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη χώρα ή τραπεζογραμμάτιο, κάντε κλικ στην αντίστοιχη περιοχή στο χάρτη ή επιλέξτε χώρα ή νόμισμα από το μενού επιλογής.